Толковое значение слова Вы найдёте в наших онлайн словарях, онлайн справочниках и энциклопедиях
& . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A I O
«
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
1 1. 10 11 12 13 14

1 Цілі і фактори планування


1 Цілі і фактори планування
 Планування людських ресурсів – це аналіз і визначення потреби в людських ресурсах для забезпечення досягнення цілей організації. Розрізняють стратегічне (глобальне, довготермінове, інноваційне) планування людських ресурсів і оперативне (адміністративне, короткотермінове, рутинне) планування персоналу.
Стратегія управління людськими ресурсами створюється на основі загальної стратегії розвитку організації і являє собою способи дій відносно персоналу для досягнення цілей організації.
По суті, стратегічне планування людських ресурсів полягає у співставленні організаційних компетенцій, необхідних для реалізації стратегії розвитку і фактичного стану людських ресурсів організації, та наступного визначення потреби організації в цих ресурсах у майбутньому.
Визначення невідповідності між існуючими і майбутніми ресурсами веде до окреслення потреб і пріоритетів розвитку персоналу, які формуються в стратегії управління людськими ресурсами.
На основі стратегії управління персоналом і для забезпечення її реалізації розробляється план організаційно-технічних заходів, який містить пакет конкретних дій, терміни і методи їх виконання, а також потреби в ресурсах. Як правило, план складається на один календарний рік і може переглядатися протягом цього періоду.
Створення плану організаційно-технічних заходів, по суті, і є процесом планування людських ресурсів.
Метою планування людських ресурсів є визначення того, коли, де, скільки, якої кваліфікації і з якими затратами потрібні будуть організації працівники для вирішення її завдань.
У процесі планування (визначення потреб у персоналі) необхідно враховувати наступні фактори:
1. Внутрішньоорганізаційні:
цілі організації (окреслення задачі, бізнес-план);
рух персоналу (звільнення, вихід на пенсію, декретні відпустки, тимчасова непрацездатність);
фінансовий стан, традиції і т.д.
2. Зовнішні:
стан економіки (темпи економічного росту галузі, рівень інфляції і безробіття);
розвиток техніки і технології, державна політика (зміна трудового законодавства, податкового режиму, систем соціального страхування);
конкуренція і ринкова динаміка.
Існує ряд методів визначення потреб організації в персоналі: метод екстраполяції, метод експертних оцінок, математичного моделювання і т.д. Вибір методів планування зумовлений специфікою конкретної організації: видом діяльності, розміром, фінансовим станом, організаційною культурою.
Loading
на заглавную Все словариО словареСловариТоп словарейДобавить слово к началу страницы

© 2003-2016
словарь online
энциклопедия
фарфор
XHTML | CSS
Цитирование только разрешено и даже приветствуется только с указанием линка на наш сайт.