Толковое значение слова Вы найдёте в наших онлайн словарях, онлайн справочниках и энциклопедиях
& . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A I O
«
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
1 1. 10 11 12 13 14

1. Історія, природа та різні наукові підходи  до визначення лідерства


1. Історія, природа та різні наукові підходи  до визначення лідерства
Основою лідерства є специфічний тип управління, який виник у давнину на основі відносин «господар – раб» і «лідер – послідовник».
М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі визначають «лідерство як здатність впливати на індивідумів і групи людей, щоб спонукати їх працювати для досягнення цілей» («Основи менеджементу».– М.; 1992).
М. Вудкок і Д. Френсіс вважають, що «лідерство, так як і почуття честі, важко визначити точно».
Прийняті різні підходи до лідерства, які залежать від особистих переваг, місцевих звичаїв, характеру задач і людей, які їх виконують.

Д. Віханський стверджує, що «лідерство – це тип управлінської взаємодії, заснований на найбільш ефективному для даної ситуації поєднанню різних джерел влади і спрямований на спонукання людей для досягнення загальних цілей».
Для розуміння лідерства розглянемо найбільш яскраві типи відносин управління (рис. 7.1.1)

Рис. 7.1.1. Типи відносин управління

Лідерство – це здатність впливати на групи людей, щоб спонукати їх до праці для досягнення поставлених цілей.
Управління – це процес впливу на колективи людей з метою ефективної координації їх дій у виробництві.
Таким чином, управління носить загальний характер, воно існує завжди і скрізь, а лідерство – це вершина управління, коли необхідно забезпечити найбільш ефективне досягнення цілей. Лідерство доповнює управління. Отже, лідерство – це частина управління, яка заснована на виключних здібностях лідера впливати на групи людей з метою ефективного досягнення поставлених цілей.
Варто зупинитись на відмінностях між лідером і менеджером. Ефективний менеджер не завжди є ефективним лідером і навпаки. Їх основні характеристики знаходяться як би в різних вимірах (рис. 7.1.2)

Рис. 7.1.2. Ієрархія відносин управління
Менеджер – це людина, яка направляє роботу інших і несе персональну відповідальність за її результати. Менеджер має тенденцію займати пасивну позицію відношено до цілей. Лідери самі визначають цілі. Менеджери схильні розробляти план роботи в деталях і в часі, планувати залучення і використання необхідних ресурсів для того, щоб підтримувати організаційну ефективність. Лідери ж не вникають в оперативні деталі і контроль послідовників (табл. 7.1.1).
Таблиця 7.1.1
Відмінності менеджера від лідера

Менеджер
Лідер
Адміністратор
Новатор
Доручає
Надихає
Працює за цілями інших
Працює за своїми цілями
План – основа дій
Бачення – основа дій
Покладається на систему
Покладається на людей
Використовує докази
Використовує емоції
Підтримує дух
Дає імпульс до руху
Професіонал
Ентузіаст
Приймає рішення
Перетворює рішення в реальність
Робить справу правильно
Робить правильну справу
Поважають
Обожнюють


                У теорії одержали визнання три концепції лідерства:
Теорія лідерських якостей, більш відома в історії як «теорія людей», стверджує, що кращі лідери мають повний набір особистих якостей, які дозволяють їм вести за собою людей (наприклад, інтелект, знання, почуття, ініціативність, впевненість та ін.).
Теорія лідерської поведінки стверджує, що ефективність лідера визначається його манерою поведінки і стилем керівництва відношено підлеглих. Поведінка залежить від орієнтації лідера на зацікавленість до виробництва чи людини. Відомо 5 основних концепцій лідерської поведінки.
Концепція ситуаційного лідерства базується на необхідності поєднання лідерських якостей і поведінки залежно від конкретної ситуації.
Loading
на заглавную Все словариО словареСловариТоп словарейДобавить слово к началу страницы

© 2003-2016
словарь online
энциклопедия
фарфор
XHTML | CSS
Цитирование только разрешено и даже приветствуется только с указанием линка на наш сайт.