Толковое значение слова Вы найдёте в наших онлайн словарях, онлайн справочниках и энциклопедиях
& . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A I O
«
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
5.

5. Штатна структура


5. Штатна структура
Штатна структура визначає чисельно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників. У складі штатної структури розробляються наступні документи:
фонд заробітної плати;
розрахунок чисельності персоналу;
штатний розклад підприємства.
Вихідними даними для формування штатної структури є:
планові обєми виробництва (робіт і послуг);
нормативи чисельності і заробітної плати;
схема організаційної структури управління;
типові (фактичні) штатні розклади.
Складання штатного розкладу
Штатний розклад підприємства визначає склад структурних підрозділів, перелік посад працівників, місячні посадові оклади і персональні надбавки, а також загальну чисельність і фонд заробітної плати по апарату управління підприємства (табл. 6.2.11).
Вихідними даними для складання штатного розкладу є:
фонд заробітної плати управлінського персоналу, розрахований на 1 грн. продукції;
чисельність управлінського персоналу підприємства;
штатний розклад підприємства за минулий рік;
гарантовані посадові оклади і персональні надбавки робітників за контрактами.
Таблиця 6.2.2. (фрагмент)
Штатний розклад підприємства


п/п
Назва підрозділів і посад
Число штатних одиниць
Місячний посадовий оклад, грн.
Персональна надбавка, грн.
Усього зарплата,
грн.
Номер і дата наказу
1. Керівництво підприємства
01
Директор підприємства
1
1000
-
1000
№1 від 01.02.00
02
Замісник директора з виробництва
1
850
100
950
№1 від 01.02.00
03
Замісник директора з комерції
1
800
50
850
№1 від 01.02.00

Усього
3
2650
150
2800

2. Спеціалісти при керівництві
3. Виробничо-технічний відділ

Право затверджувати штатний розклад належить керівнику підприємства. Раціонально в штатний розклад закладати сумісництво професій працівників з виплатою винагороди (персональних надбавок) у розмірі від 50 до 100 % від гарантованого розміру заробітної платні за сумісництво. Це завжди дає економію затрат на утримання робочих місць. З метою збереження комерційної таємниці, розміру заробітної платні, штатний розклад складається в двох екземплярах для директора і головного бухгалтера.

Контрольні питання
Які види організаційної структури Вам відомі?
Функціональна структура, її особливості.
Сутність класифікаторів функцій.
За якими ознаками класифікують соціальну структуру персоналу?
Які види рольової структури персоналу Вам відомі?
Які документи розробляються в складі штатної структури установи?

Тестовий контроль
1. Визначіть вихідні дані, необхідні для побудови організаційної та соціальної структури персоналу:
а) листки з обліку кадрів;
б) розрахунок числа рівнів управління;
в) результати соціологічних досліджень;
г) матеріали аттестаційних комісій;
ґ) розрахунок чисельності персоналу;
д) типові структури управління;
е) накази з кадрових питань.
Які рівні управління організаційної структури Вам відомі:
а) вертикальний;
б) лінійний;
в) горизонтальний;
г) функціональний;
ґ) адміністративний?
5. На які основні частини можна розділити колектив за ознаками прогресивності:
а) передова частина (“мотор”);
б) основна частина (“рушій”);
в) середня частина (“маховик”);
г) відстала частина (“корозія”)?
6. Які функції управління включає їх класифікатор:
а) управління стратегією розвитку;
б) соціально-психологічні;
в) організація системи і процесу управління;
г) тестування;
ґ) спостереження ;
д) управління персоналом;
е)управління соціальним розвитком?
Loading
на заглавную Все словариО словареСловариТоп словарейДобавить слово к началу страницы

© 2003-2016
словарь online
энциклопедия
фарфор
XHTML | CSS
Цитирование только разрешено и даже приветствуется только с указанием линка на наш сайт.