Толковое значение слова Вы найдёте в наших онлайн словарях, онлайн справочниках и энциклопедиях
& . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A I O
«
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
П ПЕ ПИ ПЛ ПО ПР

ПЕРЕДМОВА


ПЕРЕДМОВА

Ефективна економіка – це, перш за все, ефективне управління. Розуміння менеджерами сучасних концепцій управління, вміння використовувати їх у реальній практиці, вироблення нової спільної мови для керівників є основою формування управлінської культури ХХІ століття.
Сучасний етап трансформації економіки України вимагає зміни вимог до кадрів, які повинні мати уявлення про основні напрямки діяльності в сфері управління та користуватись новітніми методами оцінки ефективності роботи з управління людськими ресурсами в сучасних організаціях.
Тому дисципліна “Менеджмент персоналу” є необхідною для формування фахівців високого рівня кваліфікації і, відповідно до державних освітніх стандартів, входить невідємною складовою в навчальний план підготовки магістрів.
До посібника “Менеджмент персоналу” входить курс лекцій, який складається з трьох розділів:
у розділі 1 “Теоретичні основи менеджменту персоналу” розглядаються методологічні основи та сутність системного підходу до управління персоналом, особливості управлінської діяльності в сучасних умовах;
в розділі 2. “Організація роботи з персоналом та оцінка її ефективності” винесені на розгляд питання планування людських ресурсів, технологія управління персоналом, організація роботи з персоналом, управління поведінкою персоналу та визначення ефективності управління людськими ресурсами;
в розділі 3. “Галузеві особливості менеджменту персоналу” окреслені особливості технологій управління персоналом на державній службі, зокрема в системі державної податкової служби України.
Навчально-методичний посібник включає також тематику самостійних занять; теми рефератів; критерії оцінювання знань студентів з дисципліни при проміжному і підсумковому контролі та завдання для нього; типову програму курсу “Менеджмент персоналу”.
Дисципліна дасть можливість студентам отримати базові системні знання з теорії та практики керівництва персоналом різноманітних організацій, що функціонують у сфері економіки України.
Loading
на заглавную Все словариО словареСловариТоп словарейДобавить слово к началу страницы

© 2003-2019
словарь online
энциклопедия
фарфор
XHTML | CSS
Цитирование только разрешено и даже приветствуется только с указанием линка на наш сайт.